Головна сторінка сайту Українська Біблія онлайн переклад І. Огієнка
Бут Вих Лев Чис Втор Нав Суд Рут 1Сам 2Сам 1Цар 2Цар 1Хр 2Хр Езд Неєм Ест Йов Пс Припов Еккл Пісн
Іс Єр ПлЄр Єз Дан Ос Йоіл Ам Овд Йона Мих Наум Ав Соф Ог Зах Мал

Мт Мк Лк Ів Дії Рим 1Кор 2Кор Гал Еф Фл Кол 1Сол 2Сол 1Тим 2Тим Тит ФлмЄвр Як 1Пт 2Пт 1Ів 2Ів 3Ів Юд Об


Четверта книга Мойсеєва: Числа Розділ 1 (переклад Івана Огієнка)

1 I Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині в скинії заповіту першого дня другого місяця, другого року від ви́ходу їх з єгипетського кра́ю, гово́рячи:
2 „Перелічіть усю громаду Ізра́їлевих синів за родами їхніми, за дома́ми їхніх батьків числом усіх чоловічої статі за їх го́ловами,
3 від віку двадцяти́ літ і вище, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, — за військовими ві́дділами їхніми перелічі́ть їх ти та Ааро́н.
4 А з вами бу́дуть по одному мужеві для племени; той муж — голова дому батькі́в своїх він.
5 А оце ймення тих мужі́в, що стануть із вами: для Руви́ма — Еліцур, син Шедеурів;
6 для Симео́на — Шелуміїл, син Цурішаддаїв;
7 для Юди — Нахшон, син Аммінадавів;
8 для Іссаха́ра — Натанаїл, син Цуарів;
9 для Завуло́на — Елів, син Хелонів;
10 для Йо́сипових синів, від Єфрема — Елішама, син Аммігудів; від Манасії — Гамаліїл, син Педацурів;
11 для Веніями́на — Авідан, син Ґід'оніїв;
12 для Да́на — Ахіезер, син Аммішаддаїв;
13 для Аси́ра — Паг'іїл, син Охранів;
14 для Ґада — Ел'ясаф, син Деуїлів;
15 для Нефтали́ма — Ахіра, син Енанів.
16 Оце покли́кані громади, начальники племен їхніх батьків. Вони голови тисяч Ізраїлевих.
17 І взяв Мойсей та Ааро́н тих мужі́в, що були́ названі пойменно,
18 і вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця. І вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти́ літ і вище, за го́ловами їх,
19 як Госпо́дь наказав був Мойсеєві. І він перелічив їх у Сінайській пустині.
20 І було синів Руви́ма, перворідного Ізраїлевого, їхніх наща́дків за їхніми ро́дами, за дома́ми їхніх батьків числом імен за го́ловами їх, усіх чоловічої статі від віку двадцяти́ літ і вище, кожен, хто здатний до ві́йська,
21 перелічені їхні від Рувимового племені — сорок і шість тисяч і п'ятсот.
22 У Симеонових синів їхніх наща́дків за їхніми родами, за домами їхніх батьків пере́лік їх числом імен за головами їхніми, усі чоловічої статі від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
23 перелічені їхні від Симеонового племени — п'ятдеся́т і дев'ять тисяч і триста.
24 У Ґадових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
25 перелі́чені їхні від Ґадового племени — сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят.
26 У Юдових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
27 перелі́чені їхні від Юдового племени — сімдеся́т і чотири тисячі й шістсот.
28 У Іссаха́рових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
29 перелічені їхні від Іссаха́рового племени — п'ятдеся́т і чотири тисячі й чотириста.
30 У Завуло́нових синів їхніх наща́дків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти́ літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
31 перелічені їхні від Завулонового племени — п'ятдеся́т і сім тисяч і чотириста.
32 У Йо́сипових синів: у Єфремових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
33 перелічені їхні від Єфремового племени — сорок тисяч і п'ятсот.
34 У синів Манасії їхніх наща́дків за їхніми ро́дами, за дома́ми їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до ві́йська,
35 перелічені їхні від племени Манасіїного — тридцять і дві тисячі й двісті.
36 У Веніями́нових синів їхніх наща́дків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
37 перелічені їхні від Веніяминового племени — тридцять і п'ять тисяч і чоти́риста.
38 У Да́нових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
39 перелічені їхні від Данового племени — шістдеся́т і дві тисячі й сімсо́т.
40 У Аси́рових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
41 перелічені їхні від Аси́рового племени, — сорок і одна тисяча й п'ятсо́т.
42 У синів Нефтали́мових їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
43 перелічені їхні від племени Нефтали́мового — п'ятдеся́т і три тисячі й чотириста.
44 Оце ті перелічені, кого перелічив Мойсей й Ааро́н та Ізраїлеві начальники, дванадцятеро мужа, — вони були по одно́му мужеві для дому батьків своїх.
45 І були всі перелічені з Ізраїлевих синів за домами батьків своїх від віку двадцяти́ літ і вище, кожен, хто здатний до війська, в Ізраїлі,
46 і були всі перелічені — шістсо́т тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдеся́т.
47 А Левити не були перелічені серед них за племенем батьків своїх.
48 І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
49 „Тільки Леві́євого племени не переглянеш і не перелічиш їх серед Ізраїлевих синів.
50 А ти постав Леви́тів нагля́дачами над скинією свідоцтва, і над усіма речами її та над усім, що її. Вони будуть носити скинію та всі її речі, і вони будуть обслуго́вувати її, і ота́боряться навко́ло скинії.
51 А коли скинія буде руша́ти, Левити розберуть її, а коли буде спиня́тися скинія, Левити поставлять її. А якщо набли́зиться чужий, — він нехай буде забитий.
52 І ота́боряться Ізраїлеві сини кожен у табо́рі своїм, і кожен при своїм пра́порі за своїми військо́вими відділами.
53 А Левити ота́боряться навко́ло скинії свідо́цтва, — щоб не було гніву на громаду Ізраїлевих синів. І будуть Левити виконувати сторо́жу скинії свідо́цтва“.
54 І зробили Ізраїлеві сини, — згідно зо всім, як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили вони.