Біблія - Старий Заповіт. Переклад Івана Огієнка. Перша книга хроніки 1

1 Адам, Сиф, Енош,
2 Кенан, Магалел'їл, Яред,
3 Енох, Метушелах, Ламех,
4 Ной, Сим, Хам та Яфет.
5 Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.
6 А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма.
7 А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни.
8 Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан.
9 А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан.
10 А Куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі.
11 А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян,
12 і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филистимляни, і кафторян.
13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,
14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,
15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,
16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.
17 Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.
18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.
19 А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.
20 А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,
21 і Гадорама, і Узала, і Діклу,
22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву,
23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.
24 Сим, Арпахшад, Шелах,
25 Пелеґ, Реу,
26 Серуґ, Нахор, Терах,
27 Аврам, він же Авраам.
28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.
29 Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,
30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,
31 Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.
32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і °шбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.
33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.
34 А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.
35 Ісавові сини: Еліфаз,Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.
36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.
37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.
38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.
39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.
40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.
41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і °тран, і Керан.
42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.
43 А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.
44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.
45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.
46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.
47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.
48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.
49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.
50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.
51 І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,
52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,
53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,
54 провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.