Головна сторінка сайту Українська Біблія онлайн переклад І. Огієнка
Бут Вих Лев Чис Втор Нав Суд Рут 1Сам 2Сам 1Цар 2Цар 1Хр 2Хр Езд Неєм Ест Йов Пс Припов Еккл Пісн
Іс Єр ПлЄр Єз Дан Ос Йоіл Ам Овд Йона Мих Наум Ав Соф Ог Зах Мал

Мт Мк Лк Ів Дії Рим 1Кор 2Кор Гал Еф Фл Кол 1Сол 2Сол 1Тим 2Тим Тит ФлмЄвр Як 1Пт 2Пт 1Ів 2Ів 3Ів Юд Об


Біблія - Старий Заповіт. Переклад Івана Огієнка. Перша книга хроніки Розділ 1

1 Адам, Сиф, Енош,
2 Кенан, Магалал'їл, Яред,
3 Енох, Метушелах, Ламех,
4 Ной, Сим, Хам та Яфет.
5 Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.
6 А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма.
7 А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни.
8 Сини Хамові: Куш і Міцра́їм, Пут і Ханаан.
9 А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан.
10 А Куш породи́в Німрода, — він зачав бути ве́летом на землі.
11 А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян,
12 і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филисти́мляни, і кафторян.
13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,
14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,
15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,
16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.
17 Сини Симові: Елам, і Ашшу́р, і Арпахшад, і Луд, і Ара́м.Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.
18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.
19 А Еверові народилося двоє синів, — ім'я́ одно́му Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я́ брата його — Йоктан.
20 А Йоктан породи́в Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,
21 і Гадорама, і Узала, і Діклу,
22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву,
23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, — усі вони сини Йоктанові.
24 Сим, Арпахшад, Шелах,
25 Пелеґ, Реу,
26 Серуґ, Нахор, Терах,
27 Аврам, він же Авраа́м.
28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаї́л.
29 Оце їхні наща́дки: первороджений Ізмаї́лів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,
30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,
31 Єтур, Нафіш, і Кедема, — оце вони сини Ізмаї́лові.
32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.
33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, — ці всі сини Кетури.
34 А Авраа́м породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізра́їль.
35 Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.
36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.
37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.
38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.
39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.
40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.
41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.
42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.
43 А оце царі, що царювали в Едо́мовому кра́ї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я́ його міста — Дінгава.
44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.
45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із кра́ю теманянина.
46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я́ місту його Авіт.
47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.
48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.
49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.
50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я́ його міста — Раї, а ім'я́ жінки його — Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки́ Ме-Загавової.
51 І помер Гадад. І були потому провідники́ Едому: провідни́к Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,
52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,
53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,
54 провідни́к Маґдіїл, провідник Ірам, — оце провідники́ Едому.